English  |  正體中文  |  简体中文  |  全文筆數/總筆數 : 509/2002
造訪人次 : 1215920      線上人數 : 9
RC Version 4.0 © Powered By DSPACE, MIT. Enhanced by NTU Library IR team.
搜尋範圍 進階搜尋
TUNG FANG Institutional Repository >  依作者瀏覽

跳至: [中文]  [ A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z ]
 
中文姓名格式:陳OO      英文姓名格式:Last name, First name

顯示項目351-375 / 2153. (共87頁)
<< < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目
作者名稱 項目數量
Fang, Ming-Chung [0/1]
Fang, Shih -Ya [1/1]
Fang, Su-Fen [0/1]
Fang, Te-Hua [0/1]
Fang, Wei-Ta [0/1]
Feng, Z.C. [0/2]
Feng, Zhe-Chuan [0/3]
Fu, Guo-Zhang [0/1]
Fu, Ho-Tzen [0/2]
Fu, Ming-Yue [0/1]
Gong, Yu-Ming [1/1]
Gu, Gaung-Hui [0/1]
Guan, Shing-Sheng [0/1]
Guo, Nai Ren [0/22]
Guo, S.M. [2/2]
Guo, Shu-Mei [0/5]
Han, Yao-Chi [1/1]
Han, Yu-Sheng [1/1]
Hang, Chun-Pin [1/1]
Ho, C. S. [2/2]
Ho, Chin-Shan [3/6]
Ho, Hsiao-Man [1/1]
Ho, Mei-Ling [0/1]
Ho, Meng-Yin [0/5]
Ho, N.J. [0/1]
顯示項目351-375 / 2153. (共87頁)
<< < 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 > >>
每頁顯示[10|25|50]項目

 


DSpace Software Copyright © 2002-2004  MIT &  Hewlett-Packard  /   Enhanced by   NTU Library IR team Copyright ©   - 回饋